LED驱动电源_MORNSUN火狐体育投注_电源模块_火狐体育投注【官网】

LED驱动电源

KC24JT-xxxR3 6~36 300~700 94 开板式 PWM 调光+模拟调光+远程关断 - - - -
KC24JT-300R3 6~36 300 94 开板 PWM调光+模拟调光+远程关断
KC24JT-700R3 6~36 700 94 开板 PWM调光+模拟调光+远程关断
KC24H-R 5.5~46 300~700 95 DIP 模拟调光 + PWM调光 - - - -
KC24H-300RX1 5.5~46 300 95 DIP 模拟调光 -
KC24H-300RX2 5.5~46 300 95 DIP PWM调光 -
KC24H-300RX3 5.5~46 300 95 DIP 模拟调光 + PWM调光 -
KC24H-350R 5.5~46 350 95 DIP -
KC24H-350RX3 5.5~46 350 95 DIP 模拟调光 + PWM调光 -
KC24H-500RX1 5.5~46 500 95 DIP 模拟调光 -
KC24H-500RX3 5.5~46 500 95 DIP 模拟调光 + PWM调光 -
KC24H-600R 5.5~46 600 95 DIP -
KC24H-600RX1 5.5~46 600 95 DIP 模拟调光 -
KC24H-600RX2 5.5~46 600 95 DIP PWM调光 -
KC24H-600RX3 5.5~46 600 95 DIP 模拟调光 + PWM调光 -
KC24H-700R 5.5~46 700 95 DIP -
KC24H-700RX1 5.5~46 700 95 DIP 模拟调光 -
KC24H-700RX2 5.5~46 700 95 DIP PWM调光 -
KC24H-700RX3 5.5~46 700 95 DIP 模拟调光 + PWM调光 -
KC24RT 5.5~48 300~700 96 SMD16 模拟调光+PWM调光 - - - -
KC24RT-300 5.5~48 300 96 SMD16 模拟调光 + PWM调光 -
KC24RT-350 5.5~48 350 96 SMD16 模拟调光 + PWM调光 -
KC24RT-500 5.5~48 500 96 SMD16 模拟调光 + PWM调光 -
KC24RT-600 5.5~48 600 96 SMD16 模拟调光 + PWM调光 -
KC24RT-700 5.5~48 700 96 SMD16 模拟调光 + PWM调光 -
KC24W 5.5~48 300~700 96 接线式 模拟调光 + PWM调光 - - - -
KC24W-300X1 5.5~48 300 96 接线式 模拟调光 -
KC24W-300X3 5.5~48 300 96 接线式 模拟调光 + PWM调光 -
KC24W-350 5.5~48 350 96 接线式 -
KC24W-350X1 5.5~48 350 96 接线式 模拟调光 -
KC24W-350X3 5.5~48 350 96 接线式 模拟调光 + PWM调光 -
KC24W-500 5.5~48 500 96 接线式 -
KC24W-500X1 5.5~48 500 96 接线式 模拟调光 -
KC24W-500X2 5.5~48 500 96 接线式 PWM调光 -
KC24W-500X3 5.5~48 500 96 接线式 模拟调光 + PWM调光 -
KC24W-600 5.5~48 600 96 接线式 -
KC24W-600X3 5.5~48 600 96 接线式 模拟调光 + PWM调光 -
KC24W-700 5.5~48 700 96 接线式 -
KC24W-700X1 5.5~48 700 96 接线式 模拟调光 -
KC24W-700X3 5.5~48 700 96 接线式 模拟调光 + PWM调光 -
KC24H 5.5~48 1000~1200 97 DIP24 模拟调光+PWM调光 - - - -
KC24H-1000 5.5~48 1000 97 DIP24 -
KC24H-1000X1 5.5~48 1000 97 DIP24 模拟调光 -
KC24H-1000X2 5.5~48 1000 97 DIP24 PWM调光 -
KC24H-1000X3 5.5~48 1000 97 DIP24 模拟调光 + PWM调光 -
KC24H-1200 5.5~48 1200 97 DIP24 -
KC24H-1200X1 5.5~48 1200 97 DIP24 模拟调光 -
KC24H-1200X2 5.5~48 1200 97 DIP24 PWM调光 -
KC24H-1200X3 5.5~48 1200 97 DIP24 模拟调光 + PWM调光 -

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

相关推荐:
  • 通过邮箱
返回登录主界面

订阅成功

联系火狐体育投注

火狐体育投注中文官网满意度有奖调研
close
合作伙伴 :站长工具 - 火狐体育投注_火狐游戏app_火狐体育娱乐下载