DC/DC 变压器_MORNSUN火狐体育投注_电源模块_火狐体育投注【官网】

DC/DC 变压器

TSHT ≤1 5 5 1 3000 SMD - 推挽式 - - - - -
TSHT5.8-01 ≤1 5 5 1 3000 SMD - 推挽式 - -
TTB05xx-1T ≤1 4.5~5.5 5,9 1 1650 SMD - 推挽式 - - - - -
TTB0503-1T ≤1 4.5~5.5 3.3 1 1650 SMD - 推挽式 TTB0503-1T -
TTB0505-1T ≤1 4.5~5.5 5 1 1650 SMD - 推挽式 TTB0505-1T -
TTB0509-1T ≤1 4.5~5.5 9 1 1650 SMD - 推挽式 TTB0509-1T -
CTTF0505-1T 1 4.5~5.5 5 1 3000 SMD - 推挽式 - - - - -
CTTF0505-1T 1 4.5~5.5 5 1 3000 SMD - 推挽式 - -
CTTFB0505-1T 1 4.5~5.5 5 1 4250 SMD - 推挽式 - - - - -
CTTFB0505-1T 1 4.5~5.5 5 1 4250 SMD - 推挽式 - -
CTTH0505-1T 1 4.5~5.5 5 1 6000 SMD E41429 推挽式 - - - - -
CTTH0505-1T 1 4.5~5.5 5 1 6000 SMD E41429 推挽式 - -
TTFB05xx-1T 1 4.5~5.5 5 1 4250 SMD E150608 反激式 - - - - -
TTFB0503-1T 1 4.5-5.5 3 1 4250 SMD E150608 反激式 - -
TTFB0505-1T 1 4.5-5.5 5 1 4250 SMD E150608 反激式 - -
TTH0505-1T 1 4.5-5.5 5 1 6000 SMD E41429 推挽式 - - - - -
TTH0505-1T 1 4.5-5.5 5 1 6000 SMD E41429 推挽式 - -
CTTURB-6T 6 9~36 5 1 1650 SMD ER11.5 反激式 - - - - -
CTTURB2405-6T 6 9~36 5 1 1650 SMD ER11.5 反激式 - -
TTURA-6T 6 9~75 ±5,±12,±15,±24 2 1650 SMD ER11.5 反激式 - - - - -
TTURA2405-6T 6 9-36 ±5 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURA2405-6T -
TTURA2412-6T 6 9~36 ±12 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURA2412-6T -
TTURA2415-6T 6 9~36 ±15 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURA2415-6T -
TTURA2424-6T 6 9-36 ±24 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURA2424-6T -
TTURA4805-6T 6 18-75 ±5 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURA4805-6T -
TTURA4812-6T 6 18~75 ±12 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURA4812-6T -
TTURA4815-6T 6 18-75 ±15 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURA4815-6T -
TTURB-6T 6 9~75 3.3,5,9,12,15,24 1 1650 SMD ER11.5 反激式 - - - - -
TTURB2403-6T 6 9~36 3.3 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB2403-6T -
TTURB2405-6T 6 9~36 5 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB2405-6T -
TTURB2409-6T 6 9~36 9 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB2409-6T -
TTURB2412-6T 6 9~36 12 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB2412-6T -
TTURB2415-6T 6 9~36 15 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB2415-6T -
TTURB2424-6T 6 9~36 24 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB2424-6T -
TTURB4803-6T 6 18~75 3.3 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB4803-6T -
TTURB4805-6T 6 18~75 5 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB4805-6T -
TTURB4812-6T 6 18~75 12 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB4812-6T -
TTURB4815-6T 6 18~75 15 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB4815-6T -
TTURB4824-6T 6 18~75 24 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB4824-6T -
TTURB1D-6T 6 40~160 5~24 1 2250 SMD ER11.5 反激式 - - - - -
TTURB1D05-6T 6 40-160 5 1 2250 SMD ER11.5 反激式 - -
TTURB1D12-6T 6 40~160 12 1 2250 SMD ER11.5 反激式 - -
TTURB1D15-6T 6 40-160 15 1 2250 SMD ER11.5 反激式 - -
TTURB1D24-6T 6 40-160 24 1 2250 SMD ER11.5 反激式 - -
CTTURA-10T 10 9~75 ±5,±15 2 1650 SMD ER11.5 反激式 - - - - -
CTTURA2415-10T 10 9~36 ±15 2 1650 SMD ER11.5 反激式 - -
CTTURA4805-10T 10 18~75 ±5 2 1650 SMD ER11.5 反激式 - -
CTTURB-10T 10 9~75 5 1 1650 SMD ER11.5 反激式 - - - - -
CTTURB2405-10T 10 9~36 5 1 1650 SMD ER11.5 反激式 - -
CTTURB4805-10T 10 18~75 5 1 1650 SMD ER11.5 反激式 - -
TTURA-10T 10 9~75 ±5,±9,±12,±15,±24 2 1650 SMD ER11.5 反激式 - - - - -
TTURA2405-10T 10 9-36 ±5 2 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURA2405-10T -
TTURA2409-10T 10 9-36 ±9 2 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURA2409-10T -
TTURA2412-10T 10 9-36 ±12 2 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURA2412-10T -
TTURA2415-10T 10 9-36 ±15 2 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURA2415-10T -
TTURA2424-10T 10 9-36 ±24 2 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURA2424-10T -
TTURA4805-10T 10 18-75 ±5 2 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURA4805-10T -
TTURA4812-10T 10 18-75 ±12 2 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURA4812-10T -
TTURA4815-10T 10 18-75 ±15 2 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURA4815-10T -
TTURA4824-10T 10 18-75 ±24 2 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURA4824-10T -
TTURB-10T 10 9~75 3.3,5,9,12,15,24 1 1650 SMD ER11.5 反激式 - - - - -
TTURB2403-10T 10 9~36 3.3 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB2403-10T -
TTURB2405-10T 10 9~36 5 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB2405-10T -
TTURB2409-10T 10 9~36 9 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB2409-10T -
TTURB2412-10T 10 9~36 12 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB2412-10T -
TTURB2415-10T 10 9~36 15 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB2415-10T -
TTURB2424-10T 10 9~36 24 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB2424-10T -
TTURB4803-10T 10 18~75 3.3 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB4803-10T -
TTURB4805-10T 10 18~75 5 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB4805-10T -
TTURB4812-10T 10 18~75 12 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB4812-10T -
TTURB4815-10T 10 18~75 15 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB4815-10T -
TTURB4824-10T 10 18~75 24 1 1650 SMD ER11.5 反激式 TTURB4824-10T -
TTURB-15T 15 9~36 12,24 1 1650 SMD ER14.5 反激式 - - - - -
TTURB2424-15T 15 9~36 24 1 1650 SMD ER14.5 反激式 TTURB2424-15T -
TTURB2412-15T 15 9~36 12 1 1650 SMD ER14.5 反激式 TTURB2412-15T -
CTTURB-20T 20 9~36 5 1 1650 SMD ER14.5 反激式 - - - - -
CTTURB2405-20T 20 9~36 5 1 1650 SMD ER14.5 反激式 - - -
TTURB-20T 20 9~75 3.3,5,12,15,24 1 1650 SMD ER14.5 反激式 - - - - -
TTURB2403-20T 20 9~36 3.3 1 1650 SMD ER14.5 反激式 TTURB2403-20T - -
TTURB2415-20T 20 9~36 15 1 1650 SMD ER14.5 反激式 TTURB2415-20T - -
TTURB2424-20T 20 9~36 24 1 1650 SMD ER14.5 反激式 TTURB2424-20T - -
TTURB4803-20T 20 18~75 3.3 1 1650 SMD ER14.5 反激式 TTURB4803-20T - -
TTURB4812-20T 20 18~75 12 1 1650 SMD ER14.5 反激式 TTURB4812-20T - -
TTURB4815-20T 20 18~75 15 1 1650 SMD ER14.5 反激式 TTURB4815-20T - -
TTURB4824-20T 20 18~75 24 1 1650 SMD ER14.5 反激式 TTURB4824-20T - -

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

相关推荐:
  • 通过邮箱
返回登录主界面

订阅成功

联系火狐体育投注

火狐体育投注中文官网满意度有奖调研
close
合作伙伴 :站长工具 - 火狐体育投注_火狐游戏app_火狐体育娱乐下载